Legal notice

PEP MONTSERRAT

Intellectual property and use of content Pep Montserrat reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, graphics, photographs, images, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.

Data Protection Pep Montserrat reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.
With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.
Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Pep Montserrat at the following address: web@pepmontserrat.com
Pep Montserrat is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility:
Users using this website do so on their own account and risk.
Pep Montserrat accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use.
Pep Montserrat does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

Use of cookies
We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our services.. If you continue browsing, we will assume that you accept their use.

Nota legal

PEP MONTSERRAT

Propietat intel·lectual i ús dels continguts
Queden reservats a favor de Pep Montserrat tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades
Pep Montserrat es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició a la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar la informació que consideri del seu interès per qualsevol mitjà.

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.
Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a Pep Montserrat a l’adreça següent: web@pepmontserrat.com.
Pep Montserrat es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat
L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
L’Pep Montserrat no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
L’Pep Montserrat no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

Avís de cookies
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per garantir el correcte funcionament del nostre web i millorar-ne la seguretat. Si continues navegant per la nostra pàgina, entenem que acceptes el seu ús.